פרטים אישיים
מידע רפואי
שאלות נוספות

* יש לשים לב כי התור מתבצע מול המטופל בלבד. במידה ומצבו הרפואי אינו מאפשר זאת, יש לצרף מסמך רפואי המעיד על כך, ולאחר בחינת המסמך התור יבוצע מול אפוטרופוס או קרוב משפחה מדרגה ראשונה.

צירוף מסמכים
רישיון לקנאביס
יש להגיש רישיון לקנאביס הרפואי האחרון שהונפק עבורך.

המלצה מרופא מומחה
יש להגיש מסמך מרופא המומחה בתחום האבחנה בגינה את/ה מבקש/ת את הטיפול בקנאביס רפואי, בו כתוב כי הרופא ממליץ על טיפול בקנאביס רפואי. ההמלצה צריכה להיות עדכנית משלושת החודשים האחרונים. יש להגיש את כל העמודים של המסמך.

סיכום רפואי מרופא המשפחה
יש להגיש את כל העמודים של המסמך.

סיכומי ביקור קודמים מרופא מומחה
יש להגיש מסמכים מביקורים קודמים מרופא המומחה בתחום האבחנה בגינה את/ה מבקש/ת את הטיפול בקנאביס רפואי. יש להגיש את כל העמודים של כל מסמך.

דוח תרופות
יש להגיש דוח המראה אילו תרופות ניקנו בפועל על ידי המטופל. *לא* מדובר בטבלת תרופות קבועות או מרשמים. יש להגיש דוח תרופות של השנה האחרונה. יש לוודא שהשם או הת״ז של המטופל מופיעים על גבי הדוח.

צילום תעודת זהות

חכו בסבלנות, מתבצעת שליחת מסמכים...